Hydro/Statoil

Referat fra møte mellom styrerepresentanter fra pensjonistforeningene i StatoilHydro og Norsk Hydro i Oslo-området.

 Tid: 27.02.2008.

Sted: Hydros kontorbygg  F på Vækerø.

Tilstede:          Erik Spæren, Statoil Norge

Knut Haram,          ”

Svein Bjørnebekk, Statoil Hamang

Kjell Oppegaard,             ”

Herman Bratterud, Hydro

Lars Petter Hanssen,   ”

 

Saksliste:         1. Gjensidig orientering om den enkelte forenings aktiviteter.

2. Økonomi, vedtekter, medlemstall etc.

3. Regelen om medlemskap før og etter 1.10.2007. Hva gjelder og hva er

til medlemmenes beste?

4. Fremtidig samarbeid.

5. Eventuelt.

 

Herman Bratterud ønsket alle velkommen til møtet og deltagerne presenterte hverandre.

 

Pkt. 1

De 3 foreningene presenterte sine aktiviteter som selvfølgelig ikke var så forskjellige. Disse var medlemsmøter med foredrag, uformelle møter og turer til inn- og utland.

 

Pkt. 2

Her var det større forskjeller.

Hydro klubben: Ingen medlemskontingent, ingen betaling på møter, men full betaling for turene bortsett fra en dagstur. Til nå har budsjettet vært dekket fra Selskapet, men fra i år mottas 400,- pr. medlem. Medlemstallet er ca 750.

Hamang klubben: 150,- i medlemskontingent, ingen betaling på møter, turene er subsidiert med ca 10%, mens på dagsturene betales det 200 – 250 / deltager-. Tilskuddet fra Selskapet er 1.100,- pr. betalende medlem. Medlemstallet er ca 50.

Statoil Norge klubben: 100,- i medlemskontingent, 20,- pr deltager pr. møte, men gratis Julebord, turer subsidiert med 1.000,- pr. medlem, dagstur 100,- pr. deltager med samme adresse, 600,- for andre. Tilskuddet fra Selskapet 250.000,-. Medlemstallet er ca 180.

 

Pkt. 3

Det ble diskutert om de som ble pensjonister i det fusjonerte selskapet etter 1.10.07. skal kunne velge å melde seg inn i Hydro klubben der de har sine gamle kollegaer. Statoil Norge klubben hadde noen tilsvarende tilfeller når det gjaldt hvilken klubb i Statoil man kunne bli medlem av. Det var enighet om at man ikke reiser dette som en prinsippsak i de 2 selskapene, men lar disse få velge ut inneværende år. Det vil antageligvis dreie seg om relativt få personer.

 

Pkt. 4

Det var enighet om å fortsette samarbeidet mellom disse 3 foreningene. Neste møte blir antageligvis medio november i år og Statoil Norge klubben vil kalle inn.

 

 

Pkt. 5

Knut Haram er valgt inn i styret i Statoils Pensjonskasse (nå StatoilHydros Pensjonskasse). Han ga en orientering om denne pensjonskassen og dens underkasser. P.g.a. fusjonen vil det bli nytt styrevalg samtidig med Bedriftsforsamlingsvalg neste år. Tidligere Hydroansatte har foreløpig fått med Ragnar Fritzvold som observatør i styret.

 

 

Referent: L. P. Hanssen

Loading

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *