Kort oversikt over vår forening

(Revidert november 2011)

Hydropensjonistenes forening i Oslo ble stiftet 8. april 1976.
Den har i dag 750 medlemmer.

Som medlemmer kan opptas personer som ved pensjonsavgang var ansatt i Norsk Hydro ASA og datterselskaper i Oslo-området, og enker / enkemenn etter disse.
Pensjonister fra utskilte virksomheter kan etter nærmere avtale tas inn som medlemmer. Medlemskapet er gratis.

Hydro yter økonomisk støtte til driften. Det samme gjør Yara, Yara Praxair og Statoil for de av medlemmene som tilhører disse selskapers pensjonskasser. Dette gjør det mulig å ha 6 medlemsmøter årlig uten utlegg for deltakerne.
Møtene holdes i Hydros kontorbygg på Vækerø, Drammensveien 260.

Hver vår, vanligvis i mai, arrangerer vi dagstur, der vi i de senere år har operert med en mindre egenandel.

I tillegg til dette har vi noen arrangementer som medlemmene betaler fullt ut selv.
Vi har en tur på vårparten og en eller to i løpet av høsten. En av turene går til et mål
i utlandet, de andre til reisemål i Norge / Skandinavia.

Medlemmet kan på alle våre arrangementer ha med en ledsager.

Vennligst hjelp oss med å holde medlemslisten a jour.
Ta kontakt dersom du savner meldinger fra oss.

70 total views, 1 views today