Kort oversikt over vår forening

(Revidert februar 2024)

Hydropensjonistenes forening i Oslo ble stiftet 8. april 1976.
Den har i dag 532 medlemmer.

Som medlemmer kan opptas personer som ved pensjonsavgang var ansatt i Norsk Hydro ASA og datterselskaper i Oslo-området, og enker / enkemenn etter disse.
Pensjonister fra utskilte virksomheter kan etter nærmere avtale tas inn som medlemmer. Medlemskapet er gratis.

Norsk Hydro yter økonomisk støtte til driften. Det samme gjør Yara, Nippon Gases (tidl. Praxair) og Equinor for de av medlemmene som tilhører disse selskapers pensjonskasser. Dette gjør det mulig å ha 6 medlemsmøter årlig uten utlegg for deltakerne.
Møtene holdes i Hydros kontorbygg på Vækerø, Drammensveien 260.

Hver vår, vanligvis i mai, arrangerer vi dagstur, der deltakerne må betale en egenandel.

I tillegg til dette har vi noen arrangementer/reiser som medlemmene betaler fullt ut selv:
Vi har en tur på vårparten og en eller to i løpet av høsten.

Medlemmer kan på alle våre arrangementer ha med en ledsager.

Vennligst hjelp oss med å holde medlemslisten a jour.
Ta kontakt dersom du savner meldinger fra oss.

Loading

Print Friendly, PDF & Email