Idrett og trim

Her kan du lese om tilbud innen Idrett og trim.

Adgang trimanlegg VK

Pensjonistenes trimgruppe