Kjære medpensjonist!

Velkommen til vår «Hjemmeside».
Denne er et tilleggstilbud til våre medlemmer.
Vi  vil distribuere foreningens informasjon, møter og kulturtilbud også på denne vår nettside.

Vennlig hilsen
styret i Hydropensjonistenes forening i Oslo

Per Aksel Lindberg

 

Hjemmesiden er  oppdatert 17. februar 2019.