Telefon- og adresseliste

Pr. 1. januar 2019

Postadresse: c/o Norsk Hydro ASA, Postboks 980 Skøyen, 0240 Oslo

E-postadresse: post@hydrooslopensjonisten.no

Hjemmeside:  http://hydrooslopensjonisten.no


Styreleder:
Per Aksel Lindberg
Dybwads gate 7
0367 Oslo
mobil: 977 95 028
e-post: aklindbe@online.no

Nestleder:
Stig Heggelund
Måltrostveien 100
0786 Oslo
mobil: 480 52 405
e-post: stig@oreheggelund.no

Kasserer:
Dagrun Young
Holmenveien 14B
0374 Oslo
mobil: 959 98 869
dagrun.young@vikenfiber.no

Styremedlem / Webansvarlig:
Asmund Hage
Ståvikroken 6
1339 Vøyenenga
mobil: 482 69 862
e-post: asmundhage@gmail.com

Sekretær:
Eva Henschien
Myrhaugen  31
0752 Oslo
mobil: 414 40 070
epostadr: hensch@online.no

Kulturkontakt:
Kari Veen
E. Neuperts gate 4
0475 Oslo
mobil: 414 02 195
epostadr: kari.veen.52@outlook.com