Adgang til trimanlegget på VK for pensjonister fra 01.01.2013


Formål med ordningen: Få et opplegg der pensjonister får generell adgang til anlegget på VK når det passer den enkelte.
Må gjelde Hydro-, Hydro/Statoil-, Yara- og Yara Praxair-pensjonistene.

Betingelse: Pensjonistene må melde seg inn i Hydro Oslo Bedriftsidrettslag (HOBIL).
Ref. lagets prosedyrer punkt 7.2.2.: Hvem har adgang til idrettsanlegget: Ansatte/pensjonister som er medlem av Hydro Oslo B.I.L. sammen med sine nærmeste familiemedlemmer (i følge med den ansatte) eller maks to gjester.

Kontaktperson HOBIL: Gro Thorstensen, tlf. 22538025. HOBIL oppretter egen gruppe: ”Pensjonistgruppe” – på linje med Ski, Sykkel, Friidrett etc. Gro fører register over medlemmene i idrettslaget – med gruppetilhørighet. Listen over Pensjonistgruppen legges i resepsjonen på VK, og er grunnlag for at alle medlemmer som ønsker det, får generelt adgangskort til anlegget.

Årskontingent i HOBIL er kr 100,- pr år, som trekkes på nyåret. De pensjonistene som har IK-konto, trekkes der. Andre må betale til bankkonto 7050 06 02420 Norsk Hydro, Interessekontoret, 0240 Oslo. Kid.nr til HOBIL er 9920240. HOBIL kan sende ut varsel til disse i forbindelse med trekket. Det er derfor viktig at de skriver sin adresse på listen.

Liste over nåværende medlemmer i Pensjonistenes trimgruppe på VK er oppdatert.
Disse medlemmene vil automatisk bli oppdateres som medlemmer i HOBIL fra 1.1.2013, og nye adgangskort kan hentes i resepsjonen på VK.

Til orientering så er de hvite/blanke kortene som Hydro-Statoil- pensjonistene har brukt gangbare ut året 2012.

Ektefelle/samboer kan også bli medlem av HOBIL, ref. fra lagets prosedyrer punkt 6: Familiemedlemskap: Som medlem av laget kan tas opp ansattes ektefelle/samboer (heretter kalt Ektefelle)… ”Ektefelle” skal betale ”konsulentkontingent”. ”Ektefelle” som har betalt kontingent har samme rettigheter som øvrige medlemmer av Hydro Oslo B.I.L. med unntak av tilgang til idrettsanleggene på VK hvor de ikke får tildelt adgangskort, men bare kan være gjest sammen med ansatte”.

 1,195 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email