Valgkomiteens innstilling

Valgkomitéens innstilling for perioden mars 2018 – mars 2020

Styret:
På valg står styreleder Per Aksel Lindberg, sekretær Eva Henschien og
Kasserer Evy Fjellstad. Evy Fjellstad tar ikke gjenvalg.
Valgkomitéen foreslår Dagrun Young som ny kasserer. Hun har sagt seg villig.
Per Aksel Lindberg og Eva Henschien har sagt seg villige til gjenvalg.
Gjenvalg foreslåes.

Valgkomitéen:
På valg står Lars Petter Hanssen som har sagt seg villig til gjenvalg.
Gjenvalg foreslåes.

Revisor:
På valg står Erik Aasum. Han tar ikke gjenvalg.
Valgkomitéen foreslår Francoise Cardon. Hun har sagt seg villig.

Hvis årsmøtet godtar de nevnte forslagene, blir det følgende sammensetning:

Styret:
Leder: Per Aksel Lindberg (første år etter gjenvalg)
Nestleder: Gunnar Talleraas (andre år etter gjenvalg)
Sekretær: Eva Henschien (første år etter gjenvalg)
Kasserer: Dagrun Young (første år etter valg)
Styremedlem: Stig Heggelund (andre år etter valg)

Valgkomité:
Aud Magnussen (andre år etter valg)
Lars Petter Hanssen (første år etter gjenvalg)

Revisor:
Francoise Cardon (første år etter valg)

Oslo, 1. februar 2018

Aud Magnussen (sign.)               Lars Petter Hanssen (sign.)

Loading

Print Friendly, PDF & Email