Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling for perioden mars 2017 – mars 2019

Styret:                     På valg står nestleder Gunnar Talleraas og styremedlem Eva Sundin.
.                                Eva Sundin ønsker ikke gjenvalg.
.                                Valgkomitéen foreslår Stig Heggelund som nytt styremedlem.
.                                Han har sagt seg villig.
.                                Gunnar Talleraas har sagt seg villig til gjenvalg. Gjenvalg foreslåes.

Valgkomitéen:      På valg står Mette Riul. Hun ønsker ikke gjenvalg.
.                                Valgkomitéen foreslår Aud Magnussen som nytt medlem.
.                                Hun har  sagt seg villig.

Hvis årsmøtet godtar de nevnte forslagene, blir det følgende sammensetning:

Styret:                      Leder: Per Aksel Lindberg (andre år etter valg)
.                                 Nestleder: Gunnar Talleraas (første år etter gjenvalg)
.                                 Sekretær: Eva Henschien (andre år etter valg)
.                                 Kasserer: Evy Fjellstad (andre år etter gjenvalg)
.                                 Styremedlem: Stig Heggelund (første år etter valg)

Valgkomité:           Aud Magnussen (første år etter valg)
,                                Lars Petter Hanssen (andre år etter valg)

Revisor:                  Erik Aasum (andre år etter gjenvalg)

 

Oslo 6. Februar 2017

Mette Riul (sign)                                          Lars Petter Hanssen (sign)

 

Loading

Print Friendly, PDF & Email