Parkering på Vækerø

Ny parkering

Hydro

De som kjører bil til møtene våre må nå parkere på gjesteparkeringsplassen ute på høyre side etter undergangen.
Dette er en betalingsparkeringsplass, men siden det er avgiftsfri parkering etter kl. 17:00, så burde ikke dette by på problemer.

Dersom det er fullt på plassen er det mulig å parkere på baksiden av bygg A-D mot idrettshallen.

Loading

Print Friendly, PDF & Email